glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Anunț vânzare prin licitație publică a imobilelor aparținând debitoarei Hațegana Prod Impex SRL

             EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. A. Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în calitate de administrator judiciar al societății Hațegana Prod Impex SRL – în reorganizare, cu sediul in oraș Hațeg, str. Horea, nr. 22, jud. Hunedoara,  J20/1771/2005, CUI 18136979, in dosarul nr. 3717/97/2014, al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea prin licitație publică organizată  in data de 04.03.2024, ora 12:00, în conformitate cu Legea nr. 85/2006  si cu hotărârea adunării creditorilor din data de 12.02.2024,  a imobilelor aparținând debitoarei : 

– Apartament cu două camere si dependințe  – situat in Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, bloc 13DKL, ap. 38, in suprafață utilă de 49 mp si cota aferentă din părțile comune,  înscris in CF nr.  2341/38 Hațeg, nr. ord. A+1, nr. top. 239/5/38 – licitația pornind de la prețul de 124.000 lei, fără TVA; 

– Spațiu comercial – situat in Hațeg, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, bloc 17B, parter, ap. P1, in suprafață utilă de 71 mp si cotă teren aferent,  înscris in CF nr.  600106-C1-U7 Hațeg, nr. top. 239/10/1 de sub A1 – licitația pornind de la prețul de 161.000 lei, fără TVA.

             Vânzare se face prin licitație publică cu strigare, la cel mai bun preț oferit si in condițiile caietului de sarcini, întocmit in conformitate cu prevederile planului de reorganizare al debitoarei Hațegana Prod Impex SERL – in reorganizare.

             Pentru participarea la licitație este necesară achitarea, cu cel puțin 48 de ore înainte de data si ora licitației, a unei garanții in procent de 10% din prețul de pornire a licitației, pentru bunul/bunurile ofertate, precum si depunerea documentelor prevăzute in caietul de sarcini – cu cel puțin 24 de ore înainte de data si ora licitației si, de asemenea, achiziționarea caietului  de sarcini de la administratorul judiciar.

             Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar, la numărul de telefon 0354/107589, e-mail: euro.quality.insolvency@gmail.com, precum si pe pagina de internet a lichidatorului judiciar :  www.euroinsolvent.ro.

Back to top button