glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Anunț vânzare, la licitație, imobil teren în suprafață totală de 2.295 mp, situat administrativ în intravilanul localității Ilia

Biroul Executorului Judecatoresc Cîrja Ispas, vinde la licitație, în data de 19.01.2022, ora 12:00, la sediul din Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 21, jud. Sibiu, imobilul teren in suprafata totala de 2.295 mp, situat administrativ in intravilanul localitatii Ilia, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60326 a localitatii Ilia, nr. CF vechi 49N de sub A.I. CAD:183.

Preț pornire licitatie — 36.750,00 lei – pret diminuat cu 25 %, conform art.846, pct.8, c.pr.civ.

Informatii la telefon 0740-059830.

Daca va fi cazul, imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, iar în cazul în care creanțele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitatie, se va proceda in aceeasi zi la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. Somăm pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul inainte de termenul de licitație. Cei care doresc să cumpere imobilul, să se prezinte la termenul și locul fixat, cu oferte de cumpărare, fiind obligați să depună o garanție de 10% din prețul de pornire, in contul de consemnări al biroului, R062 BRDE 330S V302 6789 3300, deschis la BRD Sibiu.

Back to top button