glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

ANUNT PUBLIC elaborarea primei versiuni a planului/programului faza PUZ Locuință unifamilială

ANUNT PUBLIC

Subsemnații Ticula Cristian și Ticula Luoana Andrada Maria cu domiciliul în localitatea Deva, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.37, bl.15, sc.A, et.9, ap.38, județ Hunedoara,

anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului faza PUZ ,,Locuință unifamilială, carport, împrejmuire proprietate și branșamente utilități.,,  în localitatea Deva, str. Coziei, nr.FN  şi declanşarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Back to top button