glasul-hd.ro Web analytics


Comunitate

7.003 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

3,45 % - rata şomajului înregistrat în luna noiembrie 2020

În primele unsprezece luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 7.003 persoane, dintre care 3.430 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 3.141 au peste 45 de ani, 2.414 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.101 au între 25 și 35 de ani, iar 347 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 5.690 provin din mediul urban, iar 1.313 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 3.766, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii, 2.500. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 672, cei cu studii postliceale sunt în număr de 9, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 56.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 1.605 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii noiembrie 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.027  persoane.

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.925 șomeri (din care 3.302 femei), rata șomajului fiind de 3,45 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3.47%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,02 pp.

Din totalul de 5.925 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.594 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.331 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.848  șomeri provin din mediul rural și 4.077  sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 34.68%, urmat de cei cu studii gimnaziale 22.62%, iar 18.97% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 10.77% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10.78%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2.18%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.621 persoane foarte greu ocupabile, 2.060 greu ocupabile, 1.139 mediu ocupabile, iar 1.105 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.

 

Back to top button
Close
Close