glasul-hd.ro Web analytics


Comunitate

3.47 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna octombrie 2020

La sfârșitul lunii octombrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.963 șomeri (din care 3.365 femei), rata șomajului fiind de 3.47 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3.50 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0.03 pp.

Din totalul de 5.963 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.689 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.274 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.783 șomeri provin din mediul rural și 4.180 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 35.1%, urmat de cei cu studii gimnaziale 22.5%, iar 18.8% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 10.7% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10.7%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2.2%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.621 persoane foarte greu ocupabile, 2.098 greu ocupabile, 1.139 mediu ocupabile, iar 1.105 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5.963
< 25 ani 812
între 25-29 332
între 30-39 954
între 40-49 1670
între 50-55 1386
peste 55 ani 809

 

Back to top button
Close
Close