glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Diversificarea activitatii SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL prin achiziție de utilaje inovative

Comunicat-de-presa-tikva avizatData publicării: Ianuarie 2018

 Diversificarea activitatii SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL prin achiziție de utilaje inovative

 SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRL, cu sediul in sat Visca , comuna Vorta, nr.64, judet Hunedoara,Romania anunță demararea proiectului cu titlul ” Diversificarea activitatii SC TIKVA SERVIS

CONSTRUCT SRL prin achiziție de utilaje inovative”, COD SMIS 113437, în cadrul REGIO-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1.

„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 1,315,934.79 lei, din care 872,855.15 lei finanțare nerambursabilă.

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Date contact: OFELIA PUP

Administrator

Tel: +40 721 417 284

SC TIKVA SERVIS CONSTRUCT SRLComunicat-de-presa-tikva aviza1t

Vezi și

Close