glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Absolvenții de liceu care susțin Bac-ul a treia oară trebuie să plătească

Candidaţii examenului de Bacalaureat din promoţiile anterioare care au susţinut de cel puţin două ori examenul fără să-l promoveze şi se prezintă la toate probele acestuia vor trebui să achite o taxă destul de costisitoare. Astfel, elevii din judeţul Hunedoara care au picat Bac-ul de două ori la rând, anul acesta vor achita o taxă de 280 de lei. Dacă elevii hunedoreni nu vor participa la tot examenul, suma pe care aceştia trebuie să o plătească va fi stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul de probe susţinute, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare evaluării fiecărui absolvent. Nici candidații care vor susține examene de certificare a calificării profesionale/ de atestare a competențelor profesionale nu sunt scutiți de taxe. Potrivit unei adrese a Ministerului Educației Naționale, absolvenţii învăţământului liceal, filierele vocaţională şi tehnologică, care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puţin două ori examenul de certificare a calificării şi care se prezintă la examen, vor achita o taxă de 85 lei, iar în cazul celorlalte examene de certificare a calificării profesionale/ de atestare a competenţelor profesionale taxele de examen se stabilesc, după caz, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.