glasul-hd.ro Web analytics

Pro memoria

Pro memoria. Crucile din Chișcădaga

În curtea Bisericii cu hramul „Sfinții Mihail și Gavriil” din localitatea Chișcădaga (comuna Șoimuș), construită între anii 1860 și 1866, aliniate lângă un gard din fier forjat ce străjuiește o pantă mai abruptă se găsesc șapte cruci de eroi căzuți pe fronturi. Extrem de diferite între ele, atât din punct de vedere compozițional, al materialelor de construcție și al informațiilor pe care le oferă, ele alcătuiesc totuși un pantheon local extrem de important pentru comunitate.

Eroi…
Din piatră, ciment, cu plăci de marmură albă încastrate în ele sau cu texte săpate direct, crucile eroilor din Chișcădaga oferă o imagine de ansamblu asupra jertfelor care au fost aduse de-a lungul timpului. Cu siguranță ele nu menționează toți eroii.
De la stânga spre dreapta, prima cruce este din ciment mozaicat, în trei registre, cu o placă de marmură ce conține următorul text: „În amintirea / Eroului / Avram Jic / n. 4. IV. 1913 / D. 5. VI. 1944 / Familia nu te va uita”. Deasupra se găsește și o nișă cu medalion oval care păstrează chipul decolorat și șters de vreme al eroului.
Următorul obiectiv memorial este un monument comun, tot din ciment mozaicat, având drept principale elemente constitutive un dreptunghi cu colțurile superioare teșite concav, o cruce care țâșnește din el și două suporturi tip „vază”, așezate de ambele părți. Textul este amplasat tot pe o placă de marmură și specifică următoarele: „ÎN AMINTIREA / EROILOR / PETRIC AVRAM 23 / BODE NICOLE 23 / BODE ANDRONIC 21 / ANI”. Mă întreb dacă ultimii doi au fost frați…

… după eroi…
Apoi vedem o cruce de piatră, cu patru registre și, cel puțin la o documentare sumară, trei elemente decorative: deasupra un medalion oval din care nu se mai observă nici cel mai mic detaliu al fotografiei eroului, textul cu numele „MANE AVRAM” și urma văruită a unei incizii ce redă o inimă străpunsă de o săgeată.
Lângă se află o altă cruce din ciment, care are mai multe elemente din marmură, dar căruia îi liptește total fotagrafia din nișa destinată medalionului. Placa de jos nu conține nici un fel de text (nu a fost scris sau a fost martelat?), dar cea de pe registrul median ne spune că respectiva cruce a fost înălțată „ÎN MEMORIA / EROULUI / MIHĂIEȘ IOSIF / N. 1923 D. 1942”. Nouăsprezece ani nu prea pare o vârstă rezonabilă la care o viață de om trebuie să fie jertfită…

… și eroi…
Un alt erou cu numele de Jic apare pe următoarea cruce, parcă mai veche și fără alte motive ornamentale în afara faptului că literele textului au fost împrospătate cu vopsea aurie: „ÎN AMINT. / EROULUI / JIC LOGHIN”.
Parcă înălțată dintr-o bucată, mai ales datorită faptului că e „încununată” de o jerbă de plastic, penultima cruce la care ne referim azi are un medalion oval cu o fotografie relativ bine păstrată și încadrată de două ramuri de măslin, stilizate. Textul inscripției și celelalte elemente decorative principale sunt vopsite tot cu auriu: „ACIASTA SFINTA / CRUCE SA RIDIC- / AT ÎN AMINTIREA / EROULUI JULA / DUMITRU NĂSC. / LA DATA DE 10 II / 1910 DISPĂRUT / LA DATA DE 19 XI / 1942 / VEȘNICA LUI PO- / MERIRE”. Avea 32 de ani și uniformă de ofițer…
În sfârșit, crucea de lângă seamănă mult. Chipul eroului e doar mult mai șters în fotografia din medalion. În rest, inclusiv textul pare copiat: „ACIASTA SFINTA / CRUCE SA RIDIC- / AT ÎN AMINTIREA / EROULUI / JIC ARON / NĂSCUT LA 8 IV / 1912. / DISPĂRUT LA 4 I / 1943. / VEȘNICA LUI / POMENIRE”.

Daniel I. Iancu