glasul-hd.ro Web analytics

Pro memoria

Pro memoria. Cruci de eroi din Lunca Cernii de Sus

Continuăm, după cum s-a observat deja, prezentarea de cruci și monumente de eroi din județul Hunedoara, chiar dacă Anul Centenar a trecut. Scopul inițial al acestui demers început în toamna anului 2017, acela de a prezenta prin intermediul cotidianului „Glasul Hunedoarei” în special monumente și cruci de eroi căzuți pe fronturile și prin spitalele de campanie ale Marelui Război a fost extins ulterior și la menționarea celor care și-au dat viața în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar mai sunt eroi și monumente care ar merita să fie cel puțin amintite dacă nu descrise în detaliu care țin de alte epoci și se datorează altor evenimente. Astfel încât vom continua.
Unul dintre primele materiale publicate sub genericul „Pro memoria” a fost cel care a descris monumentul eroilor din localitatea Lunca Cernii de Sus (aparținând administrativ de comuna Lunca Cernii de Jos), monument amplasat în cimitirul din jurul bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Menționam atunci că, pe lângă monument, există mai multe cruci de eroi care se găsesc risipite printre celelalte morminte. A venit vremea să le descriem sumar.

Eroul Axente Coțiolan

Una dintre ele este din ciment mozaicat, amplasată la intrarea principală în cimitir, alături de alte două cruci împrejmuite cu un gărduleț de fier forjat. Este constituită din trei registre având aproximativ aceleași dimensiuni, ridicate pe un soclu de ciment, simplu. De fapt tot ansamblul este modest: crucea de tip grecesc nu are drept ornamente decât o altă cruce și inscripțiile de consacrare incizate la terminațiile trilobate ale brațelor, în timp ce la baza brațului principal se găsește nișa dreptunghiulară care trebuia să adăpostească fotografia eroului. Registrele inferioare sunt decorate cu simboluri solare și stelare stilizate.
…„Aceasta Sfinta cruce sa / ridicat intru Amintirea / Serv. lui Dumnezeu / AXENTE COȚIOLAN / caporal ctg. 1943 mort ca / […] la data de 28 IV 1944 / in luptele dela / Verhaia Sevastopol // Fiei terina usoara si memori / Neuitată. Sa ridicat de cătră / Părinții sei Dumitru si Ana / Surori Valeria, Ana si Sofia”…

Eroul Trandafir Oprișoni

O cruce aproape identică din punct de vedere al realizării este amplasată la câțiva pași de cea anterior menționată. Are aceeași compoziție, aceeași structură și aproximativ aceeași (lipsă) de ornamentație, în sensul că pe registrul superior lipsesc inscripțiile de consacrare, dar crucea incizată este susținută și încadrată la bază de către două ramuri de măslin care se încrucișează la bază. În plus, textul pare a fi incizat de către persoane diferite, luând în considerare tipologia literelor: „ACEASTA SFINT. CRUCE SA / RIDICATĂ intru AMINTIREA / SERV. LUI DUMNEZEU / TRANDAFIR OPRISONI / REPAUSAT MOARTE DE / EROU PE CÂMPUL DE LUP / TA ÎN RUSIA ÎN POLONIA / 27 SEPT. 1941. FIEȚIA // ȚĂRNA UȘOARĂ ȘI MEMORI / NEUITATĂ. ÎL DEPLÂNG / IOSIF TATĂ SALIA MA… / IOSIF ȘTEFAN FRAȚI / CATUȚIA SOLOMIA CUMNAT… / ION PETRU VIOARICA NEPO… / A. DLUI 1942 / TRANDAFIR / DUMNEZEU SĂL IERTE”…

Daniel I. Iancu

Back to top button