glasul-hd.ro Web analytics

Economic

Prelungire facilitați fiscale care vin în sprijinul mediului de afaceri

Potrivit OUG nr. 19 din 25 martie 2021, în vederea asigurării continuități pachetului de măsuri fiscale adoptate anterior prin OUG nr.  69/2020 şi respectiv prin OUG nr. 181/2020, au fost prelungite termenele de aplicare a  următoarelor măsuri care vin în sprijinul mediului de afaceri şi anume :
–        contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități nu datorează pentru anul 2021 acest impozit pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021;
–        în vederea anulării obligațiilor accesorii, debitorul v-a putea depune cererea de anulare până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv (anterior termenul  limită era 31 martie 2021).
Astfel,  dobânzile, penalitățile şi toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale  în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 (respectiv 29 martie 2021) sau începute după data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscala se finalizează, se anulează cu respectarea condițiilor prevăzute de actul normativ.
–        a fost prelungit termenul până la care debitorul care dorește restructurarea obligațiilor bugetare are obligația de a notifica organul fiscal (de la 31 martie 2021 la 30 septembrie 2021) şi de a depune cerea de restructurare până la 31 ianuarie 2022 sub sancțiunea decăderii, în loc de 30 iunie 2021;
–        totodată, a fost prelungit şi termenul până la care debitorul poate depune cerere de eșalonare simplificată, respectiv până la data de 30 septembrie 2021 sub sancțiunea decăderii. Anterior, termenul limita era 31 martie 2021.

Back to top button