glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

Lansare proiect – Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC

19 februarie 2021

     LANSARE PROIECT

ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL, în calitate de beneficiar, in parteneriat cu INTERLOG COM SRL, ASOCIATIA NONPROFIT GLASUL SPERANTEI ROMANIA, SCOALA GIMNAZIALA PETROS, derulează, în baza contractului de finanţare POCU/827/5/2/139398, proiectul cu titlul „Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC”, finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.2.

Perioada de implementare a proiectului este 11 februarie 2021- 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.805.094,58 lei, din care 4.483.709,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 235.358,71 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national, 86.026,39 lei cofinantare eligibila.

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate de pe teritoriul GAL Tara Hategului–Tinutul Padurenilor prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului DLRC, in domeniile social, educatie, ocupare, nediscriminare pentru 250 persoane (189 adulti persoane adulte somere sau inactive, persoane cu dizabilitati sau parinti/ tutori/ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii si 61 copii) care locuiesc in teritoriul acoperit de GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor, judetele Hunedoara si Caras Severin, regiunea Vest, timp de 35 luni.

Principalele rezultate prevăzute in cadrul proiectului sunt: 250 persoane inscrise in grupul tinta dintre care 61 sunt copii iar 189 sunt adulti; 1 serviciu social, Casa de tip familial, dezvoltat prin proiect pentru 11 copii si furnizarea de servicii specifice; 1 serviciu social infiintat pentru 120 persoane adulte si furnizarea de servicii specifice, inclusiv ajutoare materiale si hrana pentru participanti; 1 serviciu social infiintat pentru 50 de copii si furnizarea de servicii specifice, inclusiv ajutoare materiale si hrana pentru participanti; 50 de elevi participanti la programul de activitati extracuriculare; 180 persoane participante la servicii de ocupare (informare, consiliere, mediere); 45 persoane vor dobandi un loc de munca; 140 persoane vor urma cursuri de calificare de nivel 2 din care minim 110 persoane vor fi certificate; 40 persoane vor participa la cursuri de specializare in competente antreprenoriale; 8 microgranturi acordate pentru demararea unei afaceri, subventii acordate participantilor la cursuri; 200 persoane vor participa la activitati privind combaterea discriminarii; 200 intalniri individuale cu persoane din GT pe teme privind combaterea discriminarii; minim 5 parteneriate cu mediul de afaceri din judetele HD/CS, 10 intalniri in comunitate, privind actiuni de inovare sociala.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL

Telefon: 0762695509, e-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Back to top button
Close
Close