glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Declarația Unică în 2019: Documentul va fi depus numai în format electronic, până la 15 martie

Declarația Unică se va modifica din acest an, potrivit unui proiect de ordin care urmează a fi semnat de noua șefă a ANAF, Mihaela Triculescu. Astfel, din acest an contribuabilii din județul Hunedoara vor depune documentul numai în format electronic, până la data de 15 martie, inclusiv.

Declaraţia Unică este utilizată de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe venit și a contribuţiilor sociale datorate atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât şi pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2019. Potrivit Codului fiscal, Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Declaraţia se depune până la data de 15 martie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice. Documentul se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Noutăți importante

ANAF a adus o serie de noutăţi în Declaraţia Unică, faţă de vechiul formular. Modificările sunt, în principal, următoarele: includerea rubricilor necesare stabilirii de către contribuabili a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018; includerea unei secţiuni pentru declararea impozitului pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018, inclusiv; modificarea secţiunii privind destinaţia unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private; includerea unei secţiuni în vederea stabilirii venitului net anual impozabil şi a impozitului datorat pentru anul 2018, în cazul veniturilor din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real, potrivit art.118 din Codul fiscal; www.anaf.ro; includerea unei secţiuni care să sprijine contribuabilii la stabilirea sumei de plată.