glasul-hd.ro Web analytics


Editorial

Cotidianul Glasul Hunedoarei obligat la despăgubiri în proces cu Petru Mărginean

Dosar nr. 388/97/2018

Dispozitiv Hotarâre  1718/2020

,,Admite apelurile declarate de pârâtele Botici Livia Georgiana, Veress Catarina, în nume personal şi pentru minora Veress Iulia Maria şi SC Avis Collection SRL împotriva sentintei civile nr. 219/26.02.2020 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secția I Civilă, în dosar nr. 388/97/2018. Schimbă, în parte, sentinta atacată si rejudecând cauza: Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul Mărginean Petru în contradictoriu cu pârâta SC Avis Collection SRL. Constată caracterul ilicit al faptei defunctului Ştefan Ciocan Petru constând în publicarea în nr. 2037/03.11.2017 al Cotidianului „Glasul Hunedoarei” a editorialului „Sare-n ochi”, cu următorul conţinut: „Durerea acestui om este de fapt revolta faţă de şarpele crescut şi hrănit, care i-a muşcat mâna. Pentru că asta a fost Petru Mărginean. „Şarpele” salvat de Mircia Muntean. Cu peste 15 ani în urmă, Mărginean era dat afară din casă de creditori. Mircia Muntean, primarul Devei, atunci, l-a ajutat să-şi plătească datoriile şi să-şi păstreze locuinţa. Fapta bună de atunci avea să-l coste pe Mircia Muntean libertatea. Pentru că autorul moral al încarcerării sale este nimeni altul decât Petru Mărginean (…) Am lăsat în temniţă (…) peste 16 ani din istoria Devei. O istorie întemniţată pentru că Mărginean a vrut să ajungă cu orice preţ primar. Chiar şi cu preţul libertăţii unui om care, cândva, l-a ajutat la greu.” Obligă pârâta SC Avis Collection SRL să elimine editorialul „Sare-n ochi”, publicat în nr. 2037/03.11.2017 din Cotidianul „Glasul Hunedoarei” de pe site-ul www.glasul-hd.ro. Obligă pârâta SC Avis Collection SRL la publicarea integrală, pe cheltuiala ei, a dispozitivului prezentei hotărâri, având caractere identice ca format şi dimensiuni cu editorialul „Sare-n ochi”, publicat în nr. 2037/03.11.2017 al Cotidianului „Glasul Hunedoarei”, publicarea urmând a se face pe aceeaşi pagină a cotidianului pe care a fost publicat editorial „Sare-n ochi”, publicat în numărul 2037/03.11.2017 din Cotidianul „Glasul Hunedoarei, pe parcursul a trei numere consecutive, sub următorul titlu „Cotidianul Glasul Hunedoarei obligat la despăgubiri în proces cu Petru Mărginean”. Obligă pârâta SC Avis Collection SRL la publicarea integrală, pe cheltuiala ei, a dispozitivului prezentei hotărâri, în formatul electronic al Cotidianului „Glasul Hunedoarei”, respectiv pe site-ul www.glasul-hd.ro, având caractere identice ca format şi dimensiuni cu editorialul „Sare-n ochi”, publicat pe site-ul www.glasul-hd.ro, la data de 03.11.2017, pe parcursul a trei săptămâni consecutive, sub următorul titlu „Cotidianul Glasul Hunedoarei obligat la despăgubiri în proces cu Petru Mărginean”. Obligă pe pârâta SC Avis Collection SRL la plata sumei de 2000 euro în favoarea reclamantului, la cursul BNR euro/leu de la data plăţii, reprezentând daune-interese pentru prejudiciul moral cauzat reclamantului. Respinge acțiunea precizată formulată de reclamantul Mărginean Petru în contradictoriu cu pârâtele Botici Livia Georgiana, Veress Catarina şi Veress Iulia Maria prin Veress Catarina. Mentine dispozitia prin care a fost respinsă în rest acţiunea ca neîntemeiată. Obligă intimatul Mărginean Petru să plătească apelantei Veress Catarina suma de 125 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru si cheltuieli de transport si apelantei SC Avis Collection SRL suma de 2050 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat partial si taxă de timbru. Fără cheltuieli de judecată în ceea ce o priveste pe apelanta Botici Livia Georgiana.,,

Back to top button