glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Comunicat de presă Edyss Mob


EDYSS MOB S.R.L.
a finalizat implementarea proiectului de modernizare și retehnologizare cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană prin POR 2014 -2020

EDYSS MOB S.R.L. cu sediul în Municipiul Deva, Str. C.A. Rose , nr. 23, județul Hunedoara, a derulat în perioada februarie 2018 – octombrie 2018 proiectul „Creșterea competivității societății EDYSS MOB S.R.L. prin achiziționarea de echipamente tehnologice”, cod SMIS 109173.

Proiectul  a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de inves ții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte 2.1.A/2016.   Regio – Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, Organism Intermediar al programului care monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului  a fost de 1.029.790,23 lei, din care 622.173,15 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile din partea UE, 109.795,26 lei reprezintă contribuţia de la bugetul de stat a României și 297.821,82 lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a societății EDYSS MOB S.R.L. în industria mobilei prin achiziționarea de echipamente de producție compe ve, so ware și de economisire a energiei electrice în scopul creșterii produc vității și a calității produselor respectând principiile dezvoltării durabile și a   egalită i de șanse.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS I. Consolidarea pozitiei societății EDYSS MOB S.R.L. pe piața industriei mobilei prin achiziționarea de echipamente de producție, software și economisire a energiei.  

OS II. Crearea a 3 noi locuri de muncă (din care unul destinat persoanelor din categorii defavorizate) , contribuind asfel la dezvoltarea economica și socială a municipiului Deva și a Regiunii Vest.

Obiectivul general al firmei îl reprezintă consolidarea poziției pe piață și creșterea competivității economice a  societătii EDYSS MOB S.R.L. prin creșterea capacității de producție, acestea fiind realizabile prin introducerea de noi produse, tehnologii moderne care asigură eficiența fluxului tehnologic și productivitate ridicată.

Rezultatele obținute până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului sunt: linie de producție a mobilei, nouă, modernă, integrată în procesul de producție; proces de producție optimizat, inovativ și eficient energetic; trei locuri de muncă nou create , ocupate  pe principiile egalității de șanse și non discriminării.

Implementarea proiectului contribuie la dezvoltarea economică a localității și regiunii, îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea socială prin crearea de locuri de muncă  durabile, într-o companie competitivă.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.