glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

În atenția patronilor: Primiți bani dacă angajați elevi sau studenți pe perioada verii

Patronii din județul Hunedoara care angajează elevi și studenți pe perioada verii pot beneficia de un stimulent financiar, lunar, în valoare de 250 de lei pentru fiecare tânăr încadrat în muncă. Banii vor fi acordați din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara reamintește patronilor că angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. „Beneficiază de stimulentul financiar lunar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza: unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de șase ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă”, precizează reprezentanții AJOFM Hunedoara.

Convenție pentru bani

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar lunar în valoare de 250 de lei, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. De precizat este faptul că nu primesc stimulent financiar patronii care angajează tineri înainte de începerea vacanţei și angajatorii care au beneficiat de stimulent pentru elevii și studenții angajați pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Indemnizație de șomaj pentru absolvenți

Absolvenții în vârstă de peste 16 ani din județ sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Hunedoara pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă. De asemenea, cei care nu reușesc să își găsească un loc de muncă pot obține indemnizație de șomaj. „Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la Agenţiile Locale şi Punctele de Lucru din raza de domiciliu/reşedinţă, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă nu urmează o formă de învăţământ sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei). Indemnizația de șomaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de șase luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei”, se arată într-un comunicat al AJOFM.