glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA anunţă CONFERINȚA FINALĂ DE ÎNCHEIERE a proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”

Data: 18 OCTOMBRIE 2023

ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA anunţă CONFERINȚA FINALĂ DE ÎNCHEIERE a proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA” care se va desfășura în data de 20.10.2023, ora 12.30 la Centrul de Recreere Pensionari din Bdul Corvin nr. 9 bis, Hunedoara NR: POCU/390/5/1/123493

ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA derulează în baza contractului de finanţare POCU/390/5/1/123493 din 10.09.2018 proiectul „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod SMIS 123493, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiţii 9 vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului “SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAŞELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puţin dezvoltate (Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii).
Valoarea totală a proiectului reprezintă 1.628.375,00 lei din care 1.546.956,26 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.
Durata de implementare a proiectului este 10 septembrie 2018 – 31 octombrie 2023.
Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este îndeplinirea obiectivelor SDL, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate ale municipiului, cu accent pe populația aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, pe principiul parteneriatului și implicării active a comunităților.
Rezultatele intermediare, obținute până la data prezentă, sunt:
1. Funcționarea eficientă a GAL, concretizată cel puţin în următoarele aspecte:
– lansarea apelurilor de propuneri, selecția şi contractarea proiectelor, monitorizarea şi evaluarea lor
– derularea eficientă a proceselor operaționale, aplicând principiile de transparență, non-discriminare, eficiență, eficacitate şi utilitate, evitarea conflictului de interese şi durabilitate
2. Comunitate locală animată, implicată şi participativă în activitatea GAL şi implementarea SDL, concretizată în participarea la funcționarea GAL, în cadrul celor 5 proiecte prin POR și 8 proiecte prin POCU, aflate în diferite stadii de implementare.
Detalii: https://www.galurbancorvinia.ro/

ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA
Persoană de contact : MIHAI ADRIANA – PREŞEDINTE
Telefon:0747029122 email : galurbancorviniahunedoara@yahoo.com

Back to top button