glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Anunț finalizare proiect ”Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU ȘI RUGESCU ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL prin achiziția de echipamente performante”

COMUNICAT DE PRESĂ

26.10.2022

Anunț finalizare proiect ”Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU ȘI RUGESCU ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL prin achiziția de echipamente performante”

– titlul proiectului: Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL prin achiziția de echipamente performante
– numele beneficiarului: RUGESCU ȘI RUGESCU ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL
– numele programului: REGIO- Programul Operațional Regional 2014-2020
– numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
– numele Organismului Intermediar: Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
– valoarea totală a proiectului: 187.308,26 lei
– finanțarea nerambursabilă: 105.091,43 lei, din care valoarea finanțării din FEDR: 89.327,72 lei și valoarea finanțării din Bugetul
Național: 15.763,71 lei
– data începerii și data finalizării: data 14.06.2021 și data 31.10.2022
-codul MySMIS: 133396
-Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității firmei RUGESCU ȘI RUGESCU ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziționarea de echipamente si utilaje tehnologice specializate.
Proiectul “Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL prin achiziția de echipamente performante”, cod MySMIS 133396, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL și are o valoare totală de 187.308,26 lei, din care 105.091,43 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul s-a derulat în perioada 01.07.2019 și 31.10.2022.
– Obiectivele specifice ale proiectului îndeplinite de către beneficiar:
⎯ S-a introdus un serviciu nou cu ajutorul noului flux tehnologic obținut prin achiziția echipamentelor performante, ce a condus la inovare de serviciu și proces.
⎯ A crescut eficiența energetică prin optimizarea funcționării instalațiilor / retehnologizarea fluxului tehnologic și achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile (becuri LED)
⎯ S-a îmbunătățit calitatea mediului înconjurător prin asigurarea creșterii grasului de recuperare si reciclare a deșeurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului și în perioada de durabilitate al proiectului.
-Rezultate ale proiectului:
⎯ 1 serviciu si implicit inovarea/diversificarea de serviciu si proces în cadrul întreprinderii prin achiziția echipamentelor performante: laptop – 1 buc, plotter multifuncțional – 1 buc, camera securitate video – 5 buc, router – 1 buc, imprimantă multifuncțională – 1 buc, sistem de stocare a datelor – 1 buc, sistem de iluminat LED tip 1 – 1 buc, sistem de ilumina LED tip 2 – 1 buc, sistem de ilumina LED tip 3 – 1 buc.
⎯ Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a utilizării instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabile, respectiv becuri LED
⎯ S-a semnat un contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deșeurilor (tonere de imprimanta, becuri, baterii) în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.
-Impactul proiectului la nivelul localității este unul pozitiv, prin creșterea competitivității economice la nivelul localității unde a fost implementat proiectul, prin utilizarea surselor regenerabile de energie și eficientizarea iluminatului dar si îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare si reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului.

RUGESCU SI RUGESCU ARHITECTI ASOCIATI SRL
Municipiul Deva, Str. Mihai Eminescu, Bl. 48B, Ap. 5, județul Hunedoara, România
Telefon: 0740849323, E-mail: razvan.rugescu@rraa.ro

Back to top button