glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Totul despre înscrierea în învățământul primar. Micuții din județ vor putea fi înscriși în clasa pregătitoare în două etape

Părinții din județul Hunedoara își vor putea înscrie copiii în clasa pregătitoare sau clasa I începând din luna martie. Înscrierile se vor putea face în două etape, iar la finalul acestei luni în fiecare unitate de învățământ va fi organizată „Ziua Porților Deschise”.

Ministerul Educației Naționale a publicat metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2018-2019 și calendarul. Potrivit proiectului, în 26 februarie vor fi afişate circumscripţiile şcolare şi numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ din judeţ. Tot atunci se vor afișa la sediile școlilor informații despre clasele pregătitoare, evaluarea psihosomatică a copiilor, obligatorie pentru înscriere, și lista documentelor necesare. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierile celor mici în învățământul primar se vor organiza tot în două etape: prima în perioada 5-23 martie, iar a doua în intervalul 12-18 aprilie.

Ziua Porţilor Deschise

Conform ordinului ministrului de resort, în perioada 27 februarie– 10 martie, în fiecare unitate de învăţământ cu clase pregătitoare din judeţ va fi organizată „Ziua Porţilor Deschise”. În cadrul evenimentului, părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate. În plus, se vor organiza întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2018 – 2019, în învăţământul primar. În intervalul 26 februarie – 23 martie va fi perioada în care se va face evaluarea psihosomatică a celor mici (rezultatul va fi primit în scris, în aceeași perioadă).

Cum se va face înscrierea și ce acte vor fi necesare

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul școlii la care părintele vrea să înscrie copilul. În momentul completării cererii de înscriere sau, după caz, al validării acesteia, părinţii depun și o copie a actului de identitate propriu, precum şi o copie a certificatului de naştere al copilului. În cazurile în care e necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii sunt nevoiți să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii depun și documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (care sunt afișate de către fiecare școală în parte).