glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Și tu poți deveni polițist – Admitere 2018

Au început înscrierile pentru examenul de admitere la școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj, precum şi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune până la data de 15 iunie 2018.

Pentru sesiunea de admitere august-septembrie, la cele două școli, sunt alocate peste 1.500 de locuri: la școala din Câmpina 1.279, iar la cea din Cluj-Napoca 290. Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare); să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. De asemenea, cei care doresc să devină polițiști, nu trebuie să aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.

Candidații vor trece prin trei „teste”: evaluare psihologică și examinare medicală, contravizita medicală și proba de evaluare fizică, iar a treia probă – examenul de verificare a cunoştinţelor printr-un test–grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune până la data de 15 iunie 2018.

Înscrieri și la Academie

De asemenea, în această perioadă, se desfășoară înscrieri și pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Resurse Umane, situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr.130, judeţul Hunedoara, la telefon nr. 0254/206722 int. 20113, 20114, 20118, 20148, 20509, sau pe site-ul I.P.J. Hunedoara – https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră, Admitere instituții învățământ. Până la această oră, aproximativ 80 de tineri și-au depus dosarele, atât pentru școlile care pregătesc agenți de poliție, cât și pentru academie.