glasul-hd.ro Web analytics

Social

Românii nu ştiu să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)

În vederea informării justiţiabililor, Tribunalul Hunedoara pune la dispoziţia cetăţenilor un ghid care cuprinde câteva informaţii referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o cerere adresată C.E.D.O.

Pentru că majoritatea cererilor înaintate de români Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) sunt respinse, Ministerul Justiţiei a elaborat un „Îndrumar de (in)admisibilitate la CEDO“. Ghidul are caracter informativ şi nu constituie consiliere juridică.
Una dintre principalele provocări cu care se confruntă Curtea de la Strasbourg este eficienta filtrare a numărului foarte mare de plângeri inadmisibile cu care este sesizată în fiecare an. Aproximativ 95 la sută din cererile adresate sunt declarate inadmisibile fără a fi examinate pe fond, pentru că fie nu respectă procedurile, fie vizează probleme care n-au legătură cu CEDO.

Ghidul de (in)admisibilitate

Ghidul le explică cetăţenilor că CEDO verifică doar dacă există vreo încălcare a drepturilor consacrate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, nu dacă s-a aplicat corect legislaţia internă. Nicio persoană nu se poate adresa CEDO fără să epuizeze mai întâi căile ordinare de atac din sistemul juridic intern. Plângerea către CEDO trebuie formulată în cel mult şase luni de la data epuizării acestor căi de atac interne. În ghid sunt date şi câteva exemple, pe înţelesul justiţiabililor, pentru a fi explicate situaţiile în care CEDO respinge astfel de cereri, greşit sau tardiv formulate. În fiecare an Curtea declară admisibile circa 200 de cauze privind România, respingând ca inadmisibile aproximativ 4000 de cauze.