glasul-hd.ro Web analytics

ComunitateÎnvățământ

Rezultate finale la concursul pentru directori în şcoli. Aproximativ 130 de profesori vor ocupa funcţii de conducere

Au fost afişate rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director-adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Hunedoara. Conform acestora, din cei 136 de candidați care au promovat examenul, 123 de profesori vor ocupa de acum încolo postul de director sau director-adjunct la școlile pentru care au dat examen.

Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director-adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat s-a desfăşurat în perioada 12 octombrie – 17 noiembrie. Acesta a constat într-o probă scrisă, probă de evaluare a curriculum-ului vitae și un interviu. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim a fost de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei a fost de 35 de puncte. Conform metodologiei, au fost declaraţi „admişi” candidaţii care au realizat cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, le-a rezultat un punctaj total de cel puţin 105 puncte. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, pentru această competiție s-au înscris în total 167 de candidați, care și-au depus 188 de cereri. În judeţ au fost scoase la concurs 185 de posturi – 112 sunt de director general şi 73 de director-adjunct. La finalul săptămânii trecute, după soluționarea contestațiilor, IŞJ a făcut publică lista cu rezultatele finale: cu profesorii care au promovat examenul, respectiv cu cei care l-au picat. „Potrivit rezultatelor, noii directori sunt cei care au în dreptul lor calificativul ‹Promovat›. Cei care au în dreptul lor calificativul ‹Admis› înseamnă că au realizat un punctaj de trecere în urma probelor susținute, dar un alt candidat pentru același post a avut un punctaj mai mare ca ei, drept urmare cel cu punctajul mai mare este ‹promovat› pe postul de director. Din numărul total de candidaţi, 123 au fost promovaţi pe un post de conducere în şcoli, 13 au obţinut calificativul ‹Admis›, iar 39 ‹Respins›. Un număr de 12 cadre didactice nu s-au prezentat la concurs, iar un singur profesor a rămas neevaluat din motive tehnice”, se arată în raportul IŞJ Hunedoara.

A fost pentru prima dată când examenul de director s-a organizat la o asemenea scară. De obicei directorii erau numiți cu delegație, mandat care li se prelungea an de an. Acum, cei care au vrut să fie directori au trebuit să treacă printr-un examen scris și proba interviului, unde au trebuit să prezinte și planul managerial. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016.

Lista cu rezultatele finale ale examenului pentru directori poate fi urmărită accesând linkul: http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=242&t=15462&sid=b876cf1908bd1d687afaddb8b0f0b09a

Tags