glasul-hd.ro Web analytics

Sănătate

Reguli noi în sistemul de sănătate, atât pentru pacienți, cât și pentru medici

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a modificat zilele acestea contractul cadru. Printre cele mai importante modificări se numără faptul că pacienții care au până în 18 ani nu trebuie să plătească analizele efectuate pentru serviciile de înaltă performanţă și medicină nucleară – RMN, examen la computer tomograf, angiografie şi scintigrafie – din pachetul de bază.

În cazul furnizorilor de servicii și dispozitive medicale aflați în relație cu casele județene de asigurări de sănătate au fost introduce o serie de oblicativități printre care se numără faptul că toți cei care emit prescripții medicale pe baza medicamentelor puternice,  trebuie neapărat să completeze formularul electronic pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (n. red. – aici intră anti-depresivele sau alte derivate ale acestora). La capitolul asistenţă medicală spitalicească, proiectul prevede că stabilirea zonelor şi a localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate – situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale – se face de către reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate și ai Direcţiei de Sănătate Publică. În cazul spitalizării continue, respectiv a spitalizării de zi, validarea cazurilor în vederea decontării se face de către Casa de Asigurări de Sănătate, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar. În noul Contract-cadru este prevăzut şi că, pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală pe fiecare cod de boală, respectiv una sau maximum două prescripţii lunar, cu cel mult trei medicamente, cu excepția triplei terapii pentru hepatitele cronice virale și cirozele hepatice, unde pot fi prescrise maximum patru medicamente.

Loading...