glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Primăria Deva renumerotează străzile, iar ghinioniştii sunt puşi pe drumuri şi buni de plată

Devenii care au ghinionul de a locui la o adresă stabilită incorect de Primărie vor trebui să scoată din buzunar 60 de lei pentru fiecare extras CF pe care vor trebui să-l modifice. Cheltuiala este generată de procesul de renumerotare a străzilor derulat în reşedinţa de judeţ. În plus, vor avea şi drumuri de făcut pentru a-şi schimba actele de identitate.

Reprezentanţii Primăriei Deva spun că renumerotarea străzilor se află în plină desfăşurare şi se va finaliza până la 31 decembrie 2016. „În zonele în care se vor putea păstra vechile numere (ex.: unde numerele imobilelor au o continuitate firească), acestea vor rămâne neschimbate, urmând ca imobilele nou-apărute să fie numerotate în corelaţie cu adresele poştale existente. Conform legii cadastrului şi publicităţii imobiliare, autorităţile publice locale au obligaţia actualizării nomenclatorului stradal, astfel încât să nu mai existe confuzii în privinţa adreselor. În prezent, în UAT Deva, unele străzi nu sunt semnalizate corespunzător, în timp ce pe altele există mai multe imobile cu acelaşi număr. Corectarea evidenței nomenclaturii stradale este solicitată şi pentru integrarea cu RENNS (Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale)”, se arată într-un răspuns al Primăriei la o serie de întrebări pe această temă adresate de „Glasul Hunedoarei”.
Pe de altă parte, Primăria Deva nu poate estima, deocamdată, un număr total al persoanelor care vor trebui să-şi schimbe actele de identitate şi cele de posesie, spunând că astfel de date vor fi cunoscute doar la finalul întregului proces de renumerotare. Aceeaşi instituţie susţine că a informat locuitorii asupra demarării acestei iniţiative, în mai multe ocazii, încă din 2014, atât prin mass-media cât şi în şedinţele de Consiliu Local.

Drumuri multe, plus 60 de lei la Cadastru

Pentru schimbarea cărţilor de identitate nu se vor percepe taxe, după cum afirmă conducerea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, existând o posibilitate legală în acest sens, pentru situaţia în care numele unei străzi este schimbat, sau o stradă este renumerotată. Cetăţenii vor trebui însă să facă drumuri pentru a-şi schimba cartea de identitate
Nici pentru permisele de conducere nu ar trebui să fie nevoie de formalităţi de schimbare prematură a acestora. „Modelele de permis auto apărute din 2009 încoace nu mai conţin datele de domiciliu. Pentru şoferii care au premise eliberate, de exemplu, în 2007 sau 2008, agentul de circulaţie care constată neconcordanţe între adresa de pe buletin şi cea de pe permis ar trebui să nu aplice nicio sancţiune”, spune Nicolae Marin, şeful Serviciului pentru Permise şi Înmatriculări Auto Hunedoara.
Devenii care se vor trezi cu adresele schimbate scapă şi de drumul la Serviciul de Paşapoarte. Noile modele de paşaport nu mai conţin nici ele date referitoare la domiciliu.
Nu scapă însă nimeni de două drumuri (cel puţin) şi de o cheltuială la Oficiul de Cadastru. Devenii care vor fi afectaţi de procesul de renumerotare şi doresc ca noul nume sau noul număr de stradă să apară în actul de proprietate asupra apartamentului, casei sau terenului pe care-l deţin, vor trebui să plătească 60 de lei pentru fiecare extras CF actualizat: „Din nefericire, legea nu prevede nicio posibilitate de a emite extrase CF fără plata taxei de 60 de lei. Există însă posibilitatea legală ca aceasta să fie plătită de primăria care face modificările de nume sau de numere stradale. Deocamdată, din cunoştinţele mele, nu am primit vreo comunicare din partea Primăriei Deva pe acest subiect”, spune directorul OCPI Hunedoara, Petru Lobonţ.

Primăria nu ştie, încă, cine plăteşte

Am încercat, din nou, la Primăria Deva, să aflăm dacă instituţia are vreo intenţie de a suporta costurile de modificare CF-urilor afectate de renumerotare. Am întrebat, în scris: „Cum se va proceda în cazul taxelor percepute de Oficiul Judeţean de Cadastru pentru extrasele CF care vor trebui schimbate în urma renumerotării străzilor: va plăti Primăria Deva, sau va plăti proprietarul imobilului?”. Ni s-a răspuns: „Urmare a solicitării dvs., trimisă pe email în data de 1 februarie 2016, vă comunicăm să vă adresaţi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara”. Făcuserăm deja acest demers, fără să ne-o mai spună Primăria. Am reformulat şi mai clar întrebarea: „Este sau nu dispusă Primăria să suporte cheltuielile pentru extrasele CF care vor trebui modificate din cauza renumerotării străzilor?”. „Este prematur să discutăm despre această chestiune, mai ales că procesul de renumerotare nu este încă finalizat”, a venit răspunsul din partea purtătorului de cuvânt al Primăriei Deva, Mona Voinescu.