glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR pentru MĂSURA 6.3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR” (P)

1

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ,,ŢARA ZARANDULUI” LEADER GAL

PRELUNGEȘTE APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR pentru MĂSURA 6.3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR”

 

Data lansării apelului de selecție: 19 Octombrie 2017

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 6.3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR”

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.3 / 6B Dezvoltarea satelor sunt:

  • Comunele definite conform legislației în vigoare;
  • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane juridice care dețin în administrare / proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;

Fondul disponibil alocat pentru măsura 6.3/6B:   1.057.422 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

  • 80.000 euro pentru comună;
  • 15.000 euro pentru ONG-uri și alte categorii de beneficiari eligibili;

Data limită de depunere a proiectelor: 26.01.2018 ora 13.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.3/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

 Datele de contact ale GAL-ului unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917,

e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

2