glasul-hd.ro Web analytics

Economic

Ponta nu se mai teme de cianuri. Exploatarea de la Roşia Montană începe să producă din 2016

Exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană ar urma să înceapă în noiembrie 2016, după ce planul urbanistic zonal va fi aprobat până la sfârşitul acestui an, iar participaţia statului ar creşte cu încă 5,69 la sută,  la 25 la sută din acţiuni, dar condiţionat de emiterea la timp a tuturor autorizaţiilor.

Investitorul va plăti Guvernului o redevenţă de 6 procente din valoarea producţiei, statul având opţiunea de a solicita companiei Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) ca plata redevenţei să se facă în natură, se arată într-un draft al Acordului între Guvern, Gabriel Resources şi Roşia Montană Gold Coropration pentru începerea exploatării, document aflat încă în lucru.

Creşte procentul statului dacă scade birocraţia

În urmă cu o lună, premierul Victor Ponta anunţa că negocierile pentru investiţia Roşia Montană vor fi finalizate până la începutul sesiunii parlamentare, în luna septembrie, iar lucrările vor începe dacă Parlamentul va aproba proiectul de lege pe care Guvernul îl va propune în acest sens. Conform acestui document, participaţia statului va creşte la 25 la sută în două etape, ambele condiţionate de îndeplinirea cumulativă de către autorităţile române a mai multor obligaţii. Astfel, în prima etapă va fi transferată o cotă de 3,6858 la sută din acţiuni, rezultând o participaţie a statului de 23 de procente, dar cu obligaţia ca acordul de mediu privind implementarea proiectului să fi fost emis şi aprobat prin hotărâre de guvern şi să nu conţină modificări semnificative faţă de proiectul prezentat şi propus prin raport şi studiul de fezabilitate, iar proiectul de lege care să aprobe exploatarea să fie adoptat. În a doua etapă va fi transferată statului încă o cotă de 2 la sută din acţiuni, dar cu condiţia ca toate autorizaţiile pentru începerea exploatării comerciale să fi fost emise în termene care nu au înregistrat întârzieri semnificative faţă de termenele prevăzute in calendarul de autorizare, iar proiectul de lege care aprobă exploatarea să fie în vigoare şi să îşi produce efectele. În urma acestor operaţiuni, cota de participare a statului va urca la 25 la sută şi va rămâne la acest nivel pe toată durata de valabilitate a licenţei de exploatare. Părţile convin ca societăţii RMGC să i se pună la dispoziţie dreptul de folosinţă asupra tuturor imobilelor situate în perimetrul licenţei de exploatare. Investitorul se obligă ca, în termen de 4 luni de la publicarea hotărârii Guvernului de emitere a acordului de mediu, să furnizeze instituţiei publice care asigură administrarea acţionarului minoritar al titularului Licenţei de exploatare un plan detaliat cu privire la modalităţile de finanţare ale proiectului minier de la Roşia Montană. Documentul include şi un calendar pentru începerea exploatării, respectiv aprobarea PUZ Zona Industrială până în decembrie 2013, finalizarea dobândirii dreptului de folosinţă asupra imobilelor din perimetrul de exploatare până în mai 2014, scoaterea imobilelor din fondul forestier şi din circuitul agricol până în mai, respectiv iunie 2014, obţinerea autorizaţiei de construire până în iunie 2014, construirea propriu-zisă a facilităţilor de exploatare şi producţie în intervalul iunie 2014 – noiembrie 2016 şi demararea propriu-zisă a exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană cel târziu în noiembrie 2016. "Statul român şi acţionarul minoritar al RMGC controlat de statul român nu sunt obligate să contribuie financiar la majorările capitalului social al RMGC, cu excepţia cazului în care o astfel de majorare de capital este impusă de prevederile legale. În lipsa unor disponibilităţi financiare ale statului român sau ale acţionarului minoritar al RMGC controlat de statul român, GBU (Gabriel Resources-n.r.) se angajează să-i ofere împrumuturi cu dobândă pentru realizarea aportului la capitalul social şi menţinerea cotei de participare la acesta", se mai arată în document.