glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

(PE) Senatorul PăRAN DORIN, USL: Activitatea în Parlament, 2008- prezent

În calitate de senator, în perioada 2008- prezent, am avut o activitate parlamentară care se exemplifică prin:
– 56 de declaraţii politice referitoare la probleme economice, sociale, politice, internaţionale, culturale, aniversare etc;
– 29 iniţiative legislative referitoare, printre altele, la organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, statutul funcţionarilor publici, instituirea Zilei Limbii Române, introducerea votului prin corespondenţă, procedura insolvenţei, vânătoare şi protecţia fondului cinegetic, condamnările cu caracter politic (1945-1989), sistemul de pensii, combaterea evaziunii fiscale, simplificarea modului de accesare a fondurilor europene, protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, piaţa de capital etc;
* din 29 de iniţiative legislative, 5 au devenit legi, 10 se află în dezbatere la Cameră, 12 au fost respinse, două se află la comisia de fond;
– 1 interpelare referitoare la Termocentrala Mintia;
Ca proiecte majore am susţinut: demararea lucrărilor la autostrada Orăştie- Deva, funcţionarea Spitalelor din Brad şi Orăştie, funcţionarea Judecătoriei Orăştie, investiţia în minerit la Certej, construcţia unui nou sediu pentru Primăria Turdaş;
Ca investiţii am obţinut fonduri pentru: şcoli din Orăştie, Beriu, Romos, etc, pentru biserici din Geoagiu, Turdaş, Voia, Spini, Romos etc, pentru reabilitarea unor cămine culturale şi reabilitarea unor monumente istorice;
Institutul pentru Politici Publice Bucureşti mi-a evaluat prezenţa în Parlament la un procent de 86,4 la sută. Prin acest procent am fost în Top 10 senatori ai României, demonstrând că îi reprezint aşa cum se cuvine pe locuitorii colegiului Brad – Orăştie – Simeria – Geoagiu şi Valea Mureşului.
Nu am stat degeaba în Parlamentul României, nu m-a prins somnul acolo! Mai mult decât atât, nu am fost anchetat, nu am afaceri cu statul şi nu sunt şantajabil!!
În Parlament este nevoie de multă experienţă, de o bună capacitate de analiză, şi o bună argumentaţie. A fi parlamentar reprezintă, până la urmă, o adevărată profesie cu responsabilităţi covârşitoare pentru societate.
LA 9 DECEMBRIE CONTINUăM ÎMPREUNă, LA 9 DECEMBRIE VOTăM USL!
PăRAN DORIN, candidat USL la SENAT,
Colegiul Brad- Orăştie- Simeria- Geoagiu şi Valea Mureşului