glasul-hd.ro Web analytics

ComunitateSocial

Operatorii economici din județ, invitați să se implice în școlarizarea elevilor

Operatorii economici din județul Hunedoara au posibilitatea să se implice în mod direct în școlarizarea elevilor care urmează cursurile învățământului profesional, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de propriile exigenţe. În acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a elaborat Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018. Astfel, agenții economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, vor parcurge următoarele etape: transmit în scris la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara Solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional, până la data de 29 decembrie 2016; încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, conform Modelului de contract –cadru prezentat în Anexa  nr.1 la  Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMENCŞ Nr. 5033/29.08.2016, până la data de 13 ianuarie 2017. Modelul de solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018  şi Procedura de solicitare de către operatorii economici  sunt postate la adresa www.isj.hd.

Tags