glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Modificări importante în Codul Muncii. Ce trebuie să știți

Angajatorul are obligaţia de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă şi documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, potrivit unei ordonanţe de urgenţă de modificare a Codului muncii, adoptată de Guvern. Noile prevederi ale codului muncii vor intra efectiv în vigoare încă din data de 7 septembrie 2017.

Inspectorii ITM Hunedoara atrag atenţia angajatorilor să se conformeze noilor cerinţe legale. „Modificările au fost făcute urmarea diferitelor cazuri întâlnite de către inspectorii de muncă în activitatea de control. Astfel se defineşte mai clar termenul de <muncă nedeclarată>, care va fi definit în patru situaţii: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial”, au declarat reprezentnații ITM Hunedoara. Dacă angajatorul nu va păstră la locul de muncă o copie a contractului de muncă a angajatului, este pasibil de o amendă în valoare de 10.000 de lei.

Amenzi de 20.000 de lei, pentru muncă la negru

O altă modificare importantă se referă la evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi, evidenţă care va trebui să arate ora de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru. Au fost eliminate limitele minime ale sancţiunii pentru primirea la muncă a unei persoane fără forme legale de angajare rămânând doar sancţiunea maximă de 20.000 de lei, pentru fiecare persoană găsită „la negru”. „Urmarea faptului că în perioada 2016-iunie 2017, inspectoratele teritoriale de muncă au sesizat organele de cercetare penală cu privire la un număr de 349 de fapte de primire la muncă a unui număr mai mare de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, în peste 90% dintre modalităţile de soluţionare transmise inspectoratelor fiind dispusă măsura neînceperii sau a încetării urmării penale, s-a eliminat această prevedere urmând ca pentru fiecare persoană fără forme legale să fie aplicată o sancţiune de 20.000 de lei”, mai spun reprezentanții ITM Hunedoara. Tot o sancţiune de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată se aplică şi în cazul primirii la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii sau pentru primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat. Dacă se primeşte la muncă un salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, sancţiunea este de 10.000 lei pentru fiecare persoană depistată.

Tags