glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

La Deva, continuă eliberarea ajutoarelor alimentare

Primăria municipiului Deva transmite posesorilor de cupoane, îndreptăţiţi să beneficieze de ajutoarele alimentare prin programul POAD 2014, din municipiul Deva, și care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, că sunt aşteptaţi să ridice pachetele cu alimente de la Cantina Socială. Data limită pentru ridicarea ajutoarelor din partea Uniunii Europene este de 14 februarie 2015. În prezent, spaţiul de depozitare este ocupat aproape în totalitate cu pachete, iar în zilele următoare va mai sosi un transport cu aproape 50 de paleţi. Posesorii de cupoane sunt aşteptaţi la sediul Cantinei Sociale din Deva, strada Titu Maiorescu, numărul 24. Programul Cantinei Sociale din Deva este de luni până joi,  de la ora 08:00 și până la ora 16:00, iar vineri programul este cuprins între orele 08:00 și 14:00. Beneficiarii trebuie să fie însoțiți de  actul de identitate în original şi cuponul, respectiv actul de identitate şi documentele doveditoare privind încadrarea în categoriile eligibile (handicap grav, pensii şi şomaj sub 400 lei).