glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Începe recensământul preşcolarilor în judeţ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara a demarat începând de astăzi recensământul preşcolarilor din judeţ. Calendarul de înscrieri în clasa pregătitoare şi în clasa I, pentru anul şcolar 2012 – 2013, a fost finalizat, iar în acest sens trebuie stabilit numărul exact de copii care urmează să fie înscrişi la grădiniţă, în clasa pregătitoare sau în învăţământul primar.

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa întâi se va face în patru etape. Până la data depunerii cererilor de înscriere, unităţile de învăţământ trebuie să stabilească numărul de clase necesare, iar acest lucru se va face în funcţie de numărul de copii care locuiesc în circumscripţiile şcolare. Un prim pas va fi recensământul preşcolarilor, care va fi realizat în perioada 1 – 19 februarie.

Cadrele didactice vor fi „recenzori”

Recenzarea preşcolarilor, conform metodologiei Ministerului Educaţiei, va cădea în sarcina cadrelor didactice. La nivelul fiecărei şcoli vor fi formate comisii de recenzie, iar fiecărui profesor sau învăţător îi va fi repartizat un număr de străzi. Aceştia vor intra în contact direct cu părinţii care au copii cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani pentru a-i informa şi consilia cu privire la înscrierea micuţilor în unităţile de învăţământ. „Există un formular tip în care se vor consemna datele copiilor, numele părinţilor şi unde doresc să-şi înscrie copilul, fie în clasa I, fie în clasa pregătitoare. Recensământul preşcolarilor are două obiective, respectiv stabilirea numărului de clase în cadrul unităţilor de învăţământ şi reducerea numărului copiilor care nu sunt şcolarizaţi”, a precizat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, Alexandru Lăutaru. După finalizarea recensământului, vor fi înregistrate opţiunile părinţilor referitoare la nivelul de clasă la care solicită înscrierea şi la unitatea de învăţământ solicitată.

3.000 de copii nu sunt şcolarizaţi

Pentru pregătirile noului an şcolar, IŞJ a solicitat informaţii de la Direcţia Judeţeană de Statistică. Datele furnizate de grădiniţe şi şcoli, comparate cu cele transmise de Direcţia de Statistică, au generat un rezultat îngrijorător. „Datele privind elevii înscrişi în unităţile de învăţământ din judeţ au fost comparate cu cele de la Direcţia de Statistică şi a rezultat faptul că 3.000 de copii nu figurează ca fiind şcolarizaţi. Scopul acestui recensământ şi obiectivul nostru este de a identifica toţi copiii din judeţ cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani, astfel încât niciunul să nu rămână neşcolarizat”, a adăugat inspectorul general Alexandru Lăutaru.

Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I în anul şcolar 2012-2013

Prima Etapă: 5-16 martie 2012 – Depunerea cererilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie.

A doua etapă: 20-27 martie 2012 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care au domiciliul în altă circumscripţie şcolară, pe locurile rămase libere.

A treia etapă: 23-25 aprilie 2012 – Înscrierea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat, în etapa a doua, înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost admişi şi solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie

A patra etapă: 2-9 mai 2012 – Înscrierea pe locurile disponibile, la unităţile dorite, a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar au fost respinşi iniţial, din lipsă de locuri
11-18 mai 2012 – Înscrierea copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapele anterioare