glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Gata cu „hârţogăreala” la spitalul de Pneumoftiziologie Brad

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este prima unitate medicală din judeţ care a reuşit să implementeze un proiect european cu ajutorul căruia se elimină „hârţogăreala” şi se economiseşte timp, bani şi personal.

Proiectul „Sistem Medical Informatic Integrat” a fost implementat începând cu data de 5 octombrie 2010, de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, fiind co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Valoarea totală a proiectului este de 6.585.428,46 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.248.004,98 lei.
Acesta fiind implementat pe o perioadă de 18 luni. Beneficiarii direcţi sunt 1.400 de pacienţi anual, 4.200 de cadre medicale, 27 de salariaţi ai sanatoriului, Casa Judeţeană de Sănătate, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Economie de bani, timp şi personal

Practic, au fost create fişe electronice ale pacienţilor care pot fi accesate de către pacienţi, medicii specialişti sau de familie, precum şi de către personalul de specialitate ce deserveşte cabinetele acestora, spitalele şi centrele medicale publice sau private.
De asemenea, facilitează monitorizarea patologiei locale şi oferă suportul necesar pentru luarea deciziilor şi a măsurilor preventive cu privire la starea de sănătate a populaţiei. Permite utilizarea de date dinamice spre deosebire de informaţiile care au suport hârtia şi care se pot pierde sau degrada. „Acest program oferă managementului instituţiei un instrument eficient pentru asistarea deciziilor într-un mod rapid şi eficient, prin optimizarea costurilor şi a utilizării resurselor (bani, timp, personal) – atât la nivel de cetăţean, cât şi la nivel de instituţie. Suntem primul spital din judeţ care a reuşit implementarea acestui proiect, iar în ţară mai sunt 11 unităţi medicale care au accesat aceste fonduri. Proiectul este finalizat. La început a fost mai greu, până ne-am obişnuit cu softurile”, a declarat managerul de proiect Ovidiu Jurj.

Proiectul ar putea fi extins

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad va gestiona activităţile demarate prin proiect şi după finalizarea finanţării nerambursabile. Acest fapt asigură continuarea şi extinderea lor dincolo de perioada de implementare a proiectului. În condiţiile în care se anticipează un ritm de dezvoltare susţinut al aplicaţiilor informatice din domeniul sănătăţii, instituţia beneficiară va dispune de resursele financiare, tehnice şi umane necesare pentru continuarea şi extinderea activităţilor începute în cadrul prezentului proiect.
În privinţa resurselor umane calificate, instituţia îşi consolidează portofoliul de competenţe în cadrul proiectului, creând un nucleu de specialişti care să reprezinte o resursă pe termen lung. Managerul proiectului mai precizează că sunt întrunite toate condiţiile ca proiectul să fie unul sustenabil după epuizarea finanţării nerambursabile, iar activităţile demarate să fie continuate pe o perioadă de cel puţin 60 de luni.