glasul-hd.ro Web analytics

ComunitateÎnvățământ

Elevii cer respectarea statutului lor

Aproximativ 77 la sută dintre elevii hunedoreni s-au confruntat cu o evaluare subiectivă din partea profesorului, iar 45 la sută dintre elevi nu beneficiază de reducerea tarifului pentru transportul local în comun. Acestea sunt principalele derapaje din sistemul de învățământ semnalate de reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Hunedoara. Pentru rezolvarea acestora, CJE solicită sancționarea școlilor care nu respectă Statutul Elevului.

În urmă cu un an, Consiliul Național al Elevilor obținea una din cele mai mari victorii pentru elevii din România: aprobarea actului normativ ce reglementează drepturile și îndatoririle elevilor: Statutul Elevului. La un an de la intrarea acestuia în vigoare, CJE Hunedoara lansează Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean, document ce își propune să realizeze o amplă analiză asupra modului cum a fost implementat codul drepturilor și îndatoririlor elevului în decursul ultimului an școlar, bazat pe răspunsurile elevilor din județ. „Analizând rezultatele raportului și principalele derapaje din sistem semnalate, observăm că Statutul Elevului este încă departe de o integrare completă în practica școlară. De exemplu, aproximativ 77 la sută dintre elevii respondenți s-au confruntat cu o evaluare subiectivă din partea profesorului, peste 60 la sută au primit cel puțin o dată rezultatele evaluărilor scrise în mai mult de 15 zile lucrătoare. Mai mult, aproximativ 45 la sută dintre elevii respondenți nu beneficiază de reducerea tarifului pentru transportul local în comun. În vederea soluționării problemelor semnalate de către elevii din județ, am venit cu o serie de propuneri, care sunt cuprinse în raport. Printre acestea se enumeră: propunerea de sancționare a școlilor ce au introdus prevederi ilegale în reglementările interne și care nu respectă Statutul, publicarea Statutului Elevului de către școală, astfel încât să fie accesibil tuturor, consultarea Consiliilor Școlare ale Elevilor și Consiliilor Județene ale Elevilor în toate aspectele ce țin de viața școlară la nivel local, cât și implicarea elevilor în luarea deciziilor”, a declarat președintele CJE Hunedoara, Anastasia Costescu.