glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Drept la replică

Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Aninoasa, cu sediul în Aninoasa, str. Libertăţii nr.85, jud.Hunedoara, reprezentată legal prin dl. Dunca Nicolae, în calitate de Primar, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

Având în vedere faptul că în ultima perioadă au apărut mai multe ştiri prin care se susţine faptul că Primăria oraşului Aninoasa se află în stare de insolvenţă, vă rugăm să procedaţi la modficarea articolului respectiv cât mai repede posibil pentru că nu ne aflăm în stare de insolvenţă.

Este adevărat că în urmă cu 4 ani ne-am aflat în această situaţie, dar s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei faţă de Unitatea Administrativ-Teritorială a oraşului Aninoasa încă din 24.10.2014. În aceste condiţii vă rugăm să modificaţi ştirile prezentate întrucât apreciem că lezaţi imaginea instituţiei noastre, şi să faceţi menţiunile în cadrul publicaţiei dumneavoastră despre această utilizare a dreptului la replică.

Cu stimă,

Primar

Jr. Dunca Nicolae