glasul-hd.ro Web analytics

ComunitateÎnvățământ

Două clase postliceale la Liceul de Arte

Începând din anul şcolar 2017-2018, în cadrul Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva vor funcţiona două clase postliceale cu durata de doi ani. Clasele vor fi bugetate de la stat şi vor avea următoarele specializări: cameraman-fotoreporter (28 locuri) şi proiectant decorațiuni interioare (28 locuri).

Candidaţii care doresc să beneficieze de această ofertă trebuie să întocmească dosarul de admitere cu următoarele acte: cerere de înscriere; certificat de naștere, carte de identitate, în cazul schimbării numelui se adaugă certificatul de căsătorie (se vor depune copii ale documentelor și actele în original pentru a putea fi certificate, de către secretariatul școlii, conforme cu originalul); diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire (după caz); foaia matricolă a claselor IX-XII; adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte faptul că este sănătos clinic și este apt(ă) pentru calificarea pentru care optează. Dosarele se depun la secretariatul liceului, str. Ciprian Porumbescu, nr.1, Deva,  tel. 0354 805 697. Înscrierile se fac în perioada 11-15 septembrie, în intervalul orar 10.00-15.00, la aceeaşi adresă. Proba de aptitudini va avea loc în data de 19 septembrie, de la ora 17.00, pe str. Titu Maiorescu, nr. 30, Deva (fostul liceu „Traian”).