glasul-hd.ro Web analytics

ComunitateÎnvățământ

Deva: Încep înscrierile pentru admitere la ASE

Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de admitere, în luna septembrie 2017, pentru studii universitare de licență Învățământ la Distanță pentru specializările Management și Contabilitate și informatică de gestiune. Înscrierile se fac în perioada 6-8 septembrie 2017 și 11-15 septembrie 2017, între orele 9-14, la Centrul Teritorial ASE din Deva, Piața Unirii, nr. 3. Centrul de la Deva scoate la concurs 150 de locuri, împărțite în mod egal pentru cele două specializări: Management și Contabilitate și Informatică de gestiune. Durata studiilor este de 3 ani.

Admiterea se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere – calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de Bacalaureat cu 60 la sută și media anilor de studii cu 40 la sută. Candidații vor depune un eseu motivațional privind alegerea ASE, care va fi evaluat prin calificativul „Admis” sau „Respins”. Taxa de înscriere este 100 de lei, în timp ce taxa de școlarizare va fi 3.200 de lei/an universitar, cu posibilitatea de a plăti în două rate. Listele cu candidații admiși vor fi afișate în data de 20 septembrie 2017. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0213.191.900 și 0766.142.554 sau pe adresa de e-mail iradu@man.ase.ro și pe site-ul www.ase.ro.

Loading...