glasul-hd.ro Web analytics

Istoria cum nu e scrisă în manuale

Desființarea Bisericii Greco-Catolice, un plan al Moscovei executat de BOR

Stalin declara că singura armată de care se teme este „armata neagră” a Papei. Şi, pe cale de consecință, a început prigoana împotriva catolicilor de rit oriental. În 1946, Biserica Greco-Catolică din Ucraina este înghiţită de Biserica Ortodoxă Rusă, precedent „fericit” pentru ierarhia pro-comunistă a ortodoxiei româneşti. În mai 1947, Patriarhul Alexei al Moscovei face o vizită de două săptămâni în România. La Cluj au fost invitaţi să-l întâmpine toţi conducătorii confesiunilor, mai puţin Episcopul Iuliu Hossu, chiar dacă era prelatul cu cel mai mare număr de credincioşi din Transilvania. Anul următor, în martie 1948, la Moscova, are loc Congresul Pan-Ortodox, care avea să decidă şi desfiinţarea Bisericii Române Unite. Imediat după congres, Patriarhul Justinian Marina declara la Caransebeş: „Dacă acei păstori mincinoşi şi români trădători mai caută să ţină oile sub amăgire, ne vom duce noi să ne aducem oile”. „Românii trădători” erau, cei mai mulți dintre ei, prelați greco-catolici, care au avut un rol activ și decisiv în unirea Transilvaniei cu România la 1918.

Biserica Ortodoxă Română, agent al Moscovei

Alexandru Raţiu vorbeşte de un plan (,,diabolic”), inspirat de Moscova şi elaborat în vara anului 1948 de către Patriarhia ortodoxă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Cultelor şi un preot greco-catolic . Cu alte cuvinte: biserica ortodoxă ar fi fost patronul acţiunii, iar statul român ar fi ajutat-o s-o execute. Idei asemănătoare întâlnim în cartea Cardinalului Iuliu Hossu. Autorii cărţii sugerează o posibilă influenţă a mitropolitului Bălan asupra lui Petru Groza, prin tatăl lui, A. Groza, preot ortodox. În privinţa inspiraţiei moscovite, mai mulţi istoriografi greco-catolici au afirmat că patriarhul rus, Alexei, ar fi poruncit desfiinţarea bisericii unite încă din iunie 1947. Credincioșii greco-catolici nu au primit cu simpatie măsurile luate de guvernul pro-comunist în colaborare cu BOR. Într-o dare de seamă poliţienească de pe raza Inspectoratului Jandarmeriei Cluj, pe perioada 25 octombrie – 25 noiembrie 1948, se spune: ,,Frământările ce au luat naştere în urma măsurilor luate de Guvern în legătură cu trecerea de la religia greco-catolică la cea ortodoxă, au creat în rândurile populaţiei unele nemulţumiri, însă în urma măsurilor ce se iau de către Serviciile de Securitate se va ajunge la aplanare. Activitatea preoţilor greco-catolici încă este simţită în rândurile populaţiei, din care cauză ar fi necesar a se duce o muncă de lămurire din partea organelor de la centru”.

Greco-catolicii care s-au predat au rămas în altar 

Istoricii nuanțează de multe ori acțiunile preoților Bisericii Unite cu Roma de opoziție la măsurile comuniștilor. Actul din octombrie 1948 are mai multe dedesubturi. Că a fost provocat de Moscova nu încape îndoială, așa cum e neîndoielnic faptul că sute de preoți uniți au semnat „revenirea” și au continuat să slujească în parohiile lor cu devotament. Există exemple de astfel de preoți „iertați” care după 1990 nu s-au întors la greco-catolicism, așa cum nu a făcut-o nici arhiepiscopul Teofil Herineanu al Clujului, chiar dacă a fost curtat în acest sens de mai vechii săi confrați. Cât privește atitudinea Episcopatului Ortodox ar trebui să ne dea de gândit de ce nici mitropolitul Nicolae Bălan, nici episcopul Nicolae Colan nu au participat la preluarea catedralelor, nici a patrimoniului seminariilor greco-catolice și a arhivelor episcopiilor greco-catolice de la Blaj și Cluj – Gherla. Arhivele, bibliotecile, patrimoniul funciar ale acestora nu le-a furat BOR, ci le-a confiscat statul, recte Republica Populară România! Așa se face că arhivele și bibliotecile lor au ajuns la Arhivele Naționale Cluj și Alba, respectiv Biblioteca Academiei Române din Cluj.

Vezi și

Close