glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Curtea de Conturi reclamă nereguli la by-pass-ul Deva – Orăştie

Inspectorii Curţii de Conturi consideră că operaţiunile financiare efectuate pentru construirea porţiunii de autostradă Deva – Orăştie au fost însoţite de mai multe nereguli în valoare de aproape 4,8 milioane de euro. Datele se regăsesc în raportul întocmit de instituţia amintită pe anul 2013.

„În domeniul achiziţiilor publice a fost identificată următoarea neregulă: 3,7 milioane de euro reprezentând valoarea corecţiei financiare calculate prin aplicarea procentului de 25 la sută lucrărilor suplimentare executate în cadrul contractului de lucrări care au fost atribuite antreprenorului iniţial, în absenţa unei urgenţe extreme determinate de apariţia unor evenimente imprevizibile (…) fără aplicarea unei proceduri competitive”, se arată în raportul Curţii de Conturi. Acelaşi act mai spune că „737.000 de euro reprezintă o deficienţă identificată în cadrul contractului de lucrări care se referă la plata unui cost mai mare faţă de cel ofertat pentru un vehicul (…), decontarea unui proiect tehnic fără ca acesta să aibă avizul CNADNR, declararea unor cheltuieli cu lucrările executate mai mari faţă de cele rezultate în urma măsurătorilor efectuate”. Acelaşi raport mai precizează că 331.000 de euro reprezintă costul unei proiectări suplimentare realizate din cauza rezilierii unui contract, chiar dacă CNADNR a recuperat contravaloarea acestor servicii, fără să le deducă apoi din totalul sumelor certificate Comisiei Europene.