glasul-hd.ro Web analytics

AgriculturăComunitate

Crescătorii de animale, aşteptaţi la APIA

Producătorii de lapte din judeţ care dețin între 3 și 9 capete și nu s-au încadrat la plata Sprijinului Cuplat Zootehnic (SCZ) sunt aşteptaţi la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru a depune cereri de subvenții. Termenul limită este şapte iulie.

APIA reamintește crescătorilor de animale din judeţul Hunedoara că mai pot depune cereri de subvenții până pe 7 iulie. Este vorba mai exact despre ajutorul excepțional acordat producătorilor de lapte care dețin între 3 și 9 capete și nu s-au încadrat la plata SCZ. Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și întreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: dețin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 și maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) la data depunerii cererii; au livrat/vândut direct minim patru tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; Să dețină Registrul Individual al Exploatației (RIE) cu cod ANSVSA; produc și livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii. Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de trei capete sau mai mare de nouă capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Acte necesare

Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepțională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrul județean al APIA până la data de 7 iulie 2017, inclusiv, însoțite de următoarele documente (care se prezintă și în original): Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică; Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF; Copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii; Copie de pe prima și ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploatație la data depunerii cererii; Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate și înregistrate la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii. Plățile pentru ajutoarele de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează până la data de 30 septembrie 2017.

Tags