glasul-hd.ro Web analytics

ActualitateEconomic

Consiliul de Administraţie al CEH reacţionează la afirmaţiile lui Bogdan Stănescu

Pe 23 mai, Glasul Hunedoarei publica un interviu acordat de ex-preşedintele Consiliului de Administraţie al Complexului Energetic Hunedoara, Bogdan Stănescu. Noul Consiliu de Administraţie al CEH se consideră obligat să facă o serie de precizări, în urma opiniilor exprimate de Stănescu. Redăm mai jos punctele de vedere ale C.A. – ului CEH.

„Opiniile exprimate, în spaţiul public, de către domnul Bogdan Stănescu pe subiectul CEH ne obligă la nişte clarificări pe care le vom face, punctual,  în cele ce urmează:

Domnul Bogdan Stănescu a devenit preşedintele Consiliului de Administraţie al CEH în data de 06.12.2016, după cea de-a două ieşire din insolvenţă a societăţii, după o perioada de patru luni în care a fost  administratorul special al acestui complex energetic.

Ambele mandate ale domnului Stănescu au coincis cu perioada în care CEH avea în derulare o serie de proiecte, iniţiate încă la începutul anului 2016, după intrarea în insolvenţă a societăţii, când în urma unei analize efectuate la nivelul ministerului în domeniul sectorului minier, legat de activitatea CEH, s-a considerat necesară accesarea ajutorului de stat pentru a putea salva două unităţi miniere şi cele  două termocentrale.

Domnul Stănescu şi-a însușit aceste proiecte, în condiţiile în care din echipa de conducere a CEH din acea perioadă au făcut parte şi domnii Viorel Stancu şi Cosmin Chiuzan (directori generali  în funcţie în diferite momente ale acelei perioade. Pe de altă parte, domnul Mihael Melczer a preluat conducerea CEH în 02.11.2016, dată la care ajutorul de stat pentru închiderea minelor obţinuse deja autorizarea Comisiei Europene, iar discuţiile pentru ajutorul de tip SIEG pentru cele două termocentrale erau mult avansate.

În cea ce priveşte declaraţia domnului Stănescu „noi trebuia să fim la cheie cu proiectul în ianuarie-februarie pentru convingerea Comisiei Europene […]”, atragem atenţia că termenul la care face referire domnia sa s-a aflat  în interiorul mandatului pe care l-a deţinut în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii, mandat început în 06.12.2016 şi finalizat, prin demisie, în 01.03.2017. Astfel, responsabilitatea transmiterii către CE a acestor informaţii putea fi făcută de către domnia sa. De asemenea, mandatul de director general al dlui Mihael Cristian Melczer a acoperit perioada 02.11.2016 – 02.05.2017. La fel, domnul Melczer se afla la conducerea companiei în perioada la care face referire domnul Stănescu.

Arătam că, la două săptămâni de la schimbarea conducerii societăţii, printr-o mobilizare exemplară la toate nivelurile, s-a reuşit transmiterea către Consiliul Concurenţei a documentaţiei pentru obţinerea ajutorului de stat tip SIEG.

 Membrii actuali ai Consiliului de Administraţie al CEH nu dețin nicio informație legată de așa-zisul plan al domnului Melczer de relansare a companiei, pentru că acest plan nu a fost prezentat Consiliului până la finalul de mandat din 02.05.2017.

Totodată, deşi la data numirii domnului Melczer (02.11.2016) exista deja decizia CE de acordare a ajutorului de stat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea, în  mandatul domniei sale nu s-a făcut niciun demers în direcţia implementării deciziei europene.

Menţionăm că promovarea diligentelor privind obţinerea ajutorului de stat pentru Minele Lonea şi Lupeni, concretizată prin  HG 266/27.04.2017, a fost posibilă datorită eforturilor Consiliului de Administraţie actual al CEH şi cu sprijinul actualei conduceri a Ministerului Energiei.

De asemenea, Ministerul Energiei a iniţiat demersurile în vederea modificării formei avizate iniţial, în sensul decalării termenului de închidere a minei Lupeni – pentru decembrie 2018 – şi prelungirea lucrărilor de ecologizare până în 2027.

După 4 şedinţe de Consiliu de Administraţie care au avut drept scop dinamizarea demersurilor privind accesarea ajutorului de stat de tip  SIEG, numeroase discuţii la nivel interministerial si instituţional  cu foruri competente în domeniu, printre care enumerăm Consiliul Concurenţei, TRANSELECTRICA, ANRE, cu sprijinul secretarului de stat Doru Vişan (motor principal al acestor iniţiative), documentaţia pentru ajutorul de stat pentru cele două termocentrale a ajuns la nivelul discuţiilor dintre Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană. Astfel, „trenul” despre care vorbeşte dl Stănescu este departe de a fi fost pierdut.

Faţă de afirmaţiile referitoare la schimbarea Consiliului de Administraţie, facem precizarea că revocarea membrilor este un demers legal care a survenit în urma demisiei acestora, demisia dlui Stănescu asigurând certitudinea cunoaşterii acestor aspecte.

De asemenea, din poziţia domniei sale de director general al Direcţiei Generale pentru  Administrarea Participaţiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei (poziţie ocupată până în 2016), dl Stănescu gestiona, printre altele, şi aspectele aferente remunerării membrilor consiliilor de administraţie şi a directorilor generali, prin prisma legislaţiei care reglementează domeniul.

Consideram că explicaţiile oferite pe marginea acestui subiect se pot limita doar  la cadrul legal, respectiv Legea nr. 31/1990 – legea societăţilor şi OUG 109/2013 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru o clarificare corectă, prin prisma legii, arătăm că indemnizaţia membrilor Consiliului de Administratie este egală cu media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial brut în ramura în care îşi desfăşoară societatea activitatea, valoare comunicată de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii stabileşte limitele generale ale remuneraţiei brute lunare a directorului general între 3 şi 5 salarii medii brute pe ramura , având ca referinţă tot media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial brut comunicată de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii.

Contractul de mandat al domnului Melczer a fost încheiat sub administrare specială, în perioada insolvenţei societăţii, în cadrul legal aplicabil legislaţiei privind insolvenţa societăţilor.

Faţă de afirmaţiile privind veniturile realizate de societate, arătăm că tot nişte condiţii speciale au făcut ca în perioada de iarnă acestea să atingă nişte valori record, care au condus la înregistrare de profit în luna ianuarie 2017.

Pentru înţelegerea corectă şi obiectivă a  fenomenului, vă prezentăm situaţia comparativă a producţiei de energie, preţului de vânzare şi respectiv a veniturilor încasate în primul trimestru al anului 2017 şi  aceeaşi perioadă din anul 2016:

Pe perioada trim. I 2017, producţia vândută pe PZU a fost mai mică cu aprox 57% faţă de cea realizată în aceeaşi perioadă a anului 2016, în condiţiile unui preţ de vânzare mai mare cu aprox. 283 lei/MWh, în trim. I 2017.

În aceste condiţii, profitul realizat de societate exclusiv în prima lună a trimetrului I din anul 2017 a avut un caracter conjunctural, determinat strict de creşterea preţului MW-ului care a atins un record nemaiîntâlnit pe piaţa de energie din România ultimilor ani.

În perioada analizată, pentru stabilirea eficienţei manageriale, pe lângă producţie vândută şi venituri înregistrate, trebuie luat în calcul şi costul înregistrat pe unitate de produs. Astfel, indicatorii societăţii relevă faptul că pe trim I al anului 2017 costul unitar pe MWh produs a fost de 434,6 lei faţă de 395,23 lei, cu  o creştere a  costului de aprox. 10%.

Acelaşi trend a fost înregistrat şi în ceea ce priveşte costul  unitar pe energia termică vândută, unde pe trim I 2017 costul unitar a fost de 525,21 lei/Gcal, faţă de 496,03 lei/Gcal,  în trim I 2016, creşterea fiind de 6%.

Facem precizarea că toate costurile prezentate mai sus nu au fost corectate cu veniturile tehnologice de sistem şi bonusul de cogenerare înregistrate la societate.

Superficialitate în direcţia reducerii costurilor şi respectiv a creşterii eficienţei economice s-a constatat şi în activitatea minieră, unde în trim I 2017 costul unitar realizat la extracţia de cărbune a fost de 120,28 lei/Gcal, faţă de 111,06  lei/Gcal înregistrat  în trim. I 2016, creşterea fiind de 8%.

Cel puţin discutabilă este şi acordarea, în mandatul dlui Melczer, de majorări salariale unui număr de 1.695 de persoane, fapt ce a constituit pentru societate un efort financiar de 277.986 lei. Dacă pentru 699 de persoane, majorarea a însemnat ajustarea în raport cu creşterea salariului minim, aproape 1.000 de persoane au fost beneficiat de promovări. Recentul conflict de muncă de la SE DEVA a avut la origine tensiunile create între salariaţi din cauza criteriilor discreţionare pe baza cărora au fost acordate aceste promovări. Actuala conducere are sarcina extrem de dificilă de a găsi soluţii pentru îndreptarea nedreptăţilor şi eliminarea frustrărilor care generează un climat neproductiv şi instabil.

Sunt de comentat şi afirmaţiile dlui Stănescu referitoare la „revenirea conducerii şi a favoriţilor acesteia”, care „dintr-o dată s-au făcut sănătoşi”. Ne limităm la a spune că de la momentul încetării contractului său de mandat, dl Melczer nu şi-a reluat activitatea, în prezent aflându-se în concediu medical.

Subiectul maşinii pe care a avut-o la dispoziţie dl Stănescu în calitatea sa de administrator special şi ulterior de preşedinte de consiliul de administraţie al CEH-SA a mai fost dezbătut în spaţiul public. Nu vom reveni asupra lucrurilor deja ştiute. Pretinzând că alternativa era să vină „pe jos de la Bucureşti la Petroşani”, dl Stănescu ne determină să evidenţiem faptul că domnia sa se confundă cu întreg Consiliul de Administraţie, pentru că acesta este reprezentat din 5 membri cu drepturi egale, ceea ce, pe logica afirmaţiei făcute, societatea ar fi trebuit să pună la dispoziţia fiecăruia câte o maşină.

Consiliului de Administraţie şi conducerea executivă a CEH sunt determinate să întreprindă toate acţiunile necesare în direcţia continuării activităţii societăţii.

 

 

                                                      Consiliul de Administraţie al S. CEH-SA”

 

Citiţi interviul la care face referire Consiliul de Administraţie al CEH accesând link-ul:

http://glasul-hd.ro/bogdan-stanescu-ceh-scapat-trenul/

Tags