glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ vor fi premiate

Bibliotecile publice municipale, orășenești și comunale care, în anul 2015, s-au clasat pe primele locuri în competiția „Bibliotecile anului 2015” vor fi recompensate cu premii de către Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Huendoara-Deva. Festivitatea de premiere are loc în data de 7 martie 2016, de la ora 10.00, în Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Acest original concurs profesional interbibliotecar se organizează din anul 2011, la inițiativa Bibliotecii Județene. Scopul pe care și l-a stabilit de la început a fost crearea unui spirit de competiție, de emulație și de stimulare a inițiativei fiecărei biblioteci publice care servește o comunitate locală din județ. Bibliotecile publice au devenit, în ultimii ani, veritabile centre culturale și de informare, tot mai mult căutate de un public divers și numeros. Serviciului tradițional de împrumut de carte i s-a adăugat un portofoliu de activități pe care fiecare bibliotecă le organizează, ținând seama de cerințele și orientările publicului care frecventează biblioteca. „Această competiție dintre biblioteci a dus la o îmbunătățire de la an la an a calității muncii bibliotecarilor angrenați în concurs, fapt reflectat în sporirea numărului de evenimente și manifestări cultural-educative organizate, în creșterea exigenței față de propria activitate a bibliotecarilor care s-au preocupat tot mai serios de formarea lor profesională în pas cu cerințele unei societăți informatizate. Nu în ultimul rând, s-a lărgit gama serviciilor noi pe care bibliotecile le-au pus la dispoziția cetățenilor, servicii gratuite și bine organizate. La orice nivel funcționează – municipiu, oraș, comună – biblioteca devine tot mai mult punctul spre care gravitează toți cei care doresc să se informeze, să citească, să aibă acces la internet, să participe la evenimente culturale etc.”, a precizat managerul Bibliotecii Judeţene, Sebastian Bara. Biblioteca Județeană a fost în contact permanent cu toate bibliotecile publice și a monitorizat obiectiv și competent performanțele bibliotecilor pentru ca, într-adevăr, concursul „Bibliotecile anului 2015” să fie câștigat de instituțiile de cultură care s-au remarcat prin profesionalism, implicare, diversitate de acțiuni, prezență efectivă în viața comunității locale.