glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Atenție, au intrat în vigoare noile modificări ale Codului Muncii

Inspectorii ITM Hunedoara atrag atenția angajatorilor că, începând cu data de 7 august, au intrat în vigoare modificările aduse Codului Muncii. Astfel, aceștia au noi reguli de respectat, în caz contrar, sunt pasibili de amenzi mari.

Principalele modificări se referă la termenul de „muncă nedeclarată”, care va cuprinde următoarele situaţii: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial. O altă prevedere importantă se referă la obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului de muncă al salariatului, în caz contrar acesta va fi sancţionat cu amendă în cuantum de 10.000 lei. De asemenea, a fost instituită obligativitatea evidenţierii orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi, evidenţă care va trebui să indice clar ora de începere şi de sfârşit al programului de lucru. Pentru primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit prin contractul individual de muncă cu timp parţial, sancţiunea este de 10.000 lei pentru fiecare persoană depistată.

Necunoașterea legii nu vă scapă de amendă

Amenda pentru muncă fără forme legale a ajuns la 20.000 lei, pentru fiecare persoană descoperită întruna din cele patru situaţii descrise mai sus, eliminându-se pragul minim prevăzut anterior în lege. Tot o sancţiune de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată se aplică şi în cazul primirii la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii sau pentru primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat.

Potrivit inspectorilor de muncă, invocarea necunoaşterii legii de către angajatori nu aduce circumstanţe atenuante la constatarea şi aplicara contravenţiilor prevăzute de actele normative.