glasul-hd.ro Web analytics

Comunitate

Aproximativ 800 de hunedoreni riscă să piardă ajutoarele sociale

Legea Asistenţei Sociale aduce noi modificări în ceea ce priveşte acordarea beneficiilor sociale, respectiv alocaţia de stat pentru copii, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului. Actul normativ care a intrat în vigoare la începutul acestui an stabileşte noi criterii de acordare a beneficiilor sociale, iar cuantumul acestora se stabileşte în raport de indicatorul social de referinţă (500 de lei). Potrivit noilor prevederi legale, beneficiarii care nu îşi achită dările la bugetul local nu mai primesc ajutoare sociale. Plata drepturilor se reia începând cu luna ulterioară onorării obligaţiei de plată. Beneficiarii ajutorului social au obligaţia de a depune până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, la primărie, dovada achitării taxelor şi impozitelor. Aceştia au obligativitatea de a depune din şase în şase luni o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de către membrii acesteia. La stabilirea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei au fost eliminate lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi lista bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile de strictă necesitate, menţinându-se condiţiile de eligibilitate doar pe baza unei liste a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate şi care conduc la excluderea solicitantului de la acordarea respectivelor beneficii sociale. „În contextul modificărilor legislative majore din domeniul asistenţei sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara demarează Campania de informare şi consiliere, a tuturor actorilor sociali implicaţi, campanie care se va desfăşura în anul 2012 pe diferite niveluri. Avem în vedere identificarea numărului de beneficiari aflati în situaţii reale de marginalizare sau excluziune socială în vederea obţinerii beneficiilor sociale, aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei în domeniu şi reducerea numărului de beneficiari care încasează sume necuvenite”, a precizat directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara, Fănică Ştefan.