glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

APEL DE SELECȚIE NR.1/2018 MĂSURA 2.2/2B- FERME MICI SI MIJLOCII

elemente-de-identitatev1

APEL DE SELECȚIE NR.1/2018

~varianta simplificată~

MĂSURA 2.2/2B- FERME MICI SI MIJLOCII

 

Data lansării apelului de selecție: 17 Mai 2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA 2.2/2B- „FERME MICI SI MIJLOCII”

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 2.2 / 2B “Ferme mici si mijlocii” sunt:

  • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Fondul disponibil alocat pentru măsura 2.2/2B:  151.268 euro.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă și va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

Data limită de depunere a proiectelor: 18.06.2018 ora 17.30

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediu Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18 în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M6.3/6B disponibil pe www.tara-zarandului.ro

 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara, tel: 0254-616917, e-mail: office@tara-zarandului.ro, site: www.tara-zarandului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii lansate de Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL, poate fi ridicată de la sediul asociației din comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 18, județul Hunedoara.

deshidere-1024x683

Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL

CIF 28212496, Crişcior,Str. Monumentului, Nr. 18 tel/fax. 0254 616 917

www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro