glasul-hd.ro Web analytics

Administrație

ANUNŢ

Potrivit Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor Municipiului Deva următoarele proiecte de hotărâre:

– Stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Deva, pe anul 2017;

– Aprobarea de prestări de activităţi economice de către Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva şi tarifele aferente acestor activităţi.

Persoanele interesate pot consulta proiectele de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate atât la sediul Primăriei Municipiului Deva, cât și pe site-ul Primăriei: www.primariadeva.ro – secțiunea Ședințe de Consiliu Local – proiecte de hotărâri.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris, la sediul Primăriei Municipiului Deva, Compartimentul Centrul de informare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro.

Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre este data de 16 noiembrie 2016.